Welkom bij de grootste online marktplaats voor verse vis.

Via Pefa koopt u rechtstreeks op de 13 aangesloten visveilingen in Zweden, Denemarken, Nederland en Italië. U koopt direct van de visser voor de beste prijs. Pefa biedt u het grootste aanbod vis met de hoogste kwaliteit.

Pefa garandeert een veilig en betrouwbare marktplaats. Alle informatie wordt in uw eigen taal en valuta gepresenteerd. Kennismaken met Pefa is gratis en vrijblijvend. Klik hier om u aan te melden.

Marktinformatie
Inzicht in betrouwbare en actuele marktinformatie is van vitaal belang voor iedereen die betrokken is bij de in- en verkoop van vis. Wekelijks wordt via Pefa tussen de 1 en 1,5 miljoen kilo vis aangeboden. Deze vis wordt in ruim 15.000 transacties verkocht aan meer dan 300 kopers. Klik hier als u ook toegang wilt tot deze unieke marktinformatie.

Vissers
Als visser kunt u uw vangst via een bij Pefa aangesloten visveiling aanbieden. U kunt vervolgens toegang krijgen tot alle marktinformatie en ook uw eigen besomming. Meer informatie vindt u hier.

 

download on the app store badge 180x53 blue background

FacebookTwitterLinkedInVimeo