PERSBERICHT: Pefa komt met online logboek voor vissers

Pefa breidt haar online dienstverlening nog verder uit met de introductie van Pefa eLog. Aanvoerders kunnen in deze tool vangstgegevens vastleggen en eenvoudig de dagelijkse vangstregistratie aan de NVWA doorgeven. De data wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Pefa. En de gegevens zijn, indien gewenst, ook in te zien door de walschipper of rederij.

Voor Pefa is de nieuwe service een logische volgende stap in het faciliteren van online diensten in de visserij. “Omdat we weten waar de behoefte van de markt ligt, kunnen we gebruiksvriendelijke software ontwikkelen. Pefa eLog is daarom een webbased programma waarmee overal – dus ook thuis – kan worden ingelogd, via een computer, tablet of mobiele telefoon. Alle gegevens kunnen daardoor op elk gewenst moment worden ingezien. Dat is uniek in de markt,” licht Gijsbert Spek, directeur van Pefa, de nieuwe service toe.

Pefa eLog is een service voor aanvoerders, maar de tool biedt meer voordeel. De verwachte aanvoer wordt dagelijks door veel kopers bekeken op de website van Pefa. Pefa eLog kan hierin op termijn een rol spelen om de markt nog beter te informeren. “Het is nog toekomstmuziek maar technisch zeker mogelijk, ” aldus Spek.

Voor meer informatie over deze dienst bel met ons: +31 (0)70 358 87 87.