Fish trading made easy

Pefa vill göra köp, försäljning och registrering av färsk fisk enkelt för alla. Därför erbjuder vi onlinetjänster för yrkesfiskare, fiskauktioner och fiskköpare.

Hur vi jobbar

Pefa erbjuder onlinetjänster för fiskare, fiskauktioner och fiskhandlare. Tjänster som vi utvecklar efter behov och skräddarsyr för fiskeindustrin.

Köpa fisk genom Pefa Auction-nätverket

Att köpa fisk via Pefa är enkelt. Du behöver bara ett kontrakt för fjärrköp med Pefa och ett köparnummer med den auktion där du vill köpa fisk. Om du har båda kan du köpa fisk på distans. Läs mer.